Polska ma długą tradycję badań nad przyszłością, sięgającą późnych lat 60. XX wieku. Różne metody, szkoły prognozowania i publikacje są integralną częścią tego obszaru. Jednakże, aby śledzić rozwijający się nurt studiów nad przyszłością w Polsce, niezbędna jest dostępność bibliografii, która gromadzi i dokumentuje te badania. To właśnie dlatego Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością podjęło inicjatywę stworzenia Polskiej Bibliografii Futurologicznej.

Baza Danych Bibliograficznych dla Badaczy i Entuzjastów

Baza danych bibliograficznych to elektroniczny zbiór informacji na temat publikacji naukowych, książek, artykułów, czasopism, prac magisterskich, doktorskich itp. Bazy danych tego rodzaju są udostępniane przez różne instytucje, takie jak biblioteki, uczelnie, instytucje badawcze czy wydawnictwa, i służą głównie do ułatwiania wyszukiwania i dostępu do źródeł informacji naukowej. W bazach danych bibliograficznych można przeprowadzać wyszukiwania na różne sposoby, używając słów kluczowych, autorów, tytułów, tematów czy dat publikacji.

Polska Bibliografia Futurologiczna to nieocenione źródło informacji na temat publikacji z zakresu studiów nad przyszłością. Ta elektroniczna baza danych zawiera odniesienia do artykułów, książek, prac magisterskich, doktorskich i innych publikacji poświęconych tej dziedzinie. Jest to nie tylko narzędzie dla badaczy, ale także dla wszystkich zainteresowanych przyszłością. W bazie można przeszukiwać treści za pomocą słów kluczowych, autorów, tytułów i innych kryteriów. Zapoznaj się z bibliografią oraz informacjami o jej powstaniu na specjalnej podstronie.

Przejdź do Polskiej Bibliografii Futurologicznej

Darmowy Dostęp do Polskiej Bibliografii Futurologicznej

Polska Bibliografia Futurologiczna jest ogólnodostępna i darmowa dla każdego, dostępna online na stronie PTSP.pl. Jest to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, która ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy w dziedzinie studiów nad przyszłością. Z naszej strony oferujemy również możliwość pobrania bibliografii w formacie .csv, co ułatwia jej wykorzystanie w programach do zarządzania bibliografią.

Rozwijamy Polską Bibliografię Futurologiczną

Baza danych Polskiej Bibliografii Futurologicznej jest stale aktualizowana i rozwijana. Zachęcamy autorów, wydawnictwa i redaktorów do zgłaszania nowych rekordów, aby przyczynić się do tworzenia kompleksowego źródła informacji na temat studiów nad przyszłością w Polsce. Dziękujemy Komitetowi Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk za wsparcie w opracowaniu tej wartościowej bibliografii. Za opracowanie bibliografii dziękujemy Mateuszowi Wyrzykowskiemu, stażyście w PTSP w 2022 r.

Polska Bibliografia Futurologiczna to kluczowe narzędzie dla wszystkich pasjonatów studiów nad przyszłością, które ułatwia dostęp do wiedzy i pomaga w badaniach w tej fascynującej dziedzinie.