Podczas trwającej 4 dni wizyty w Oslo, nasi przedstawiciele pracowali nad przygotowaniem planowanego na październik międzynarodowego seminarium nt. wdrażania metod i założeń foresightu w planowaniu infrastruktury transportowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zapowiedzi udziału w seminarium prestiżowych instytucji publicznych, takich jak Innovation Norway.

Notka o Grantodawcy:

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne wykorzystywane przez Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji są zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej. Podręcznik określa szczegółowe wymogi techniczne w zakresie stosowania logotypów, tablic informacyjnych i pamiątkowych, plakatów, publikacji, stron internetowych oraz materiałów audiowizualnych.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

EEA Grants