PTSP jest stowarzyszeniem, które od 2011 roku pracuje na rzecz rozwoju i promocji studiów nad przyszłością w Polsce. W tym zakresie korzysta z wiedzy i wsparcia swoich członków. Jest demokratyczną i samorządną organizacją pozarządową.

24 lutego 2016 r., podczas Walnego Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego) członków naszego stowarzyszenia, odbyły się wybory do jego organów. Przedstawiamy poniżej listę osób, które zasiadają w zarządzie i komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłości.

 

Zarząd:

Łukasz Macander – prezes zarządu

Maciej Jagaciak – członek zarządu/skarbnik

Kacper Nosarzewski – członek zarządu bez funkcji wewnętrznej

 

Komisja rewizyjna:

Michał Zwoliński

Norbert Kołos

Piotr Jutkiewicz

 

Zarząd stowarzyszenia dziękuje członkom za przyjęcie sprawozdań za rok 2015 i udzielenie poparcia na kolejną kadencję.