Przyznaniem grantu w wysokości 20 tys. EURO zakończył się pierwszy IdeaLab klimatyczny sektora rolno-spożywczego, zorganizowany przez polską firmę 4CF we współpracy z Ashoką Rumunią i przy współfinansowaniu EIT Climate-KIC.

Europa Środkowa ma własne innowacje klimatyczne

Projekt Community Lab, którego częścią jest IdeaLab, mobilizuje i innowatorów z naszego regionu do tworzenia nowych sojuszy. Celem jego działań jest upowszechnianie nowych podejść do zmian klimatu w naszym regionie przez uruchomienie interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów współpracy. Projekt odnosi pierwsze sukcesy: 29 października polska firma foresightowa 4CF zakończyła swój pilotażowy projekt grantowy, w wyniku którego sfinansowano jeden międzynarodowy projekt. Kluczem do sukcesu było podejście interdyscyplinarne i zaangażowanie społeczności. Tym cechuje się zwycięski projekt: Tworzenie międzypokoleniowych spółdzielni żywnościowych w Bułgarii i Rumunii w celu transgranicznego łączenia rodzin. Nagrodę przyznało międzynarodowe jury, w którym zasiadali przedstawiciele sektora spożywczego, finansowego, lecz także nauki i świata aktywizmu społecznego.

Radykalne innowacje rodzą się na przecięciu specjalizacji

Wobec rosnących wyzwań klimatycznych, nowatorstwo w kształtowaniu łańcuchów wartości sektora rolno-spożywczego jest w cenie. Nie chodzi tylko o innowacje technologiczne. Dyrektor IdeaLabu, partner zarządzający w 4CF Norbert Kołos skomentował wyniki IdeaLabu: “Jestem dumny z uczestników – uczonych i aktywistów klimatycznych, których udało nam się przyciągnąć z 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo kryzysu pandemicznego byli w stanie zmobilizować się do wytężonej pracy przez 4 dni z rzędu. Nasza nowatorska wirtualna przestrzeń eventowa z pewnością pomogła w tym, że przyszli tu jako nieznajomi, a opuszczają nasz foresightowy IdeaLab jako zgrane zespoły innowatorów klimatycznych. Foresight ma wielką rolę w kształtowaniu przełomowych innowacji i dowiedliśmy tego wspólnie po raz kolejny.”

Międzynarodowy zespół o środkowoeuropejskim DNA

Na czele zwycięskiego zespołu stanęła Catherine Zanev z Bułgarii jest właścicielką organicznej farmy i przedsiębiorstwa spożywczego. Jej firma, VENETS.T Ltd., uprawia ponad 80 różnych rodzajów owoców i warzyw, prowadząc przyjazne dla bioróżnorodności, regeneratywne rolnictwo oraz produkując naturalne soki i przetwory. Catherine Zanetv założyła również spółdzielnię, której celem jest zwiększenie dostępu do zdrowej żywności i promowanie rolnictwa wspieranego przez społeczność. W projekcie towarzyszą jej: Epp Maria Lilippu z Estoni, świeża absolwentka biologii, która specjalizuje się w wykorzystaniu mikroorganizmów, zwłaszcza grzybów w rolnictwie. Zespół uzupełnia Francuz mieszkający w Rumunii Romain Couderc. Romain jestem członkiem „The Shift Project” francuskiego think tanku promującego dekarbonizację, lecz przede wszystkim współzałożycielem Spinoa, firmy specjalizującej się w produkcji łagodnych dla klimatu mikroalga spiruliny, dytrybuowanych w formie surowej i przetworzonej. Wspólnie będą teraz pracować nad wdrożeniem swojej koncepcji międzypokoleniowych spółdzielni spożywczych. 

Więcej informacji o projekcie Community Lab, którego częścią był IdeaLab znaleźć można na stronie EIT Climate-KIC.