„Scenariusze COVID The Millennium Project stanowią najlepszą integrację czynników medycznych, zdrowotnych, społeczno-ekonomicznych i psychologicznych możliwych przyszłych kursów pandemii, jaką dysponujemy”. —Trevor Riggen, Senior Vice President, Amerykański Czerwony Krzyż

Służba zdrowia i inspekcja sanitarna skupiają uwagę na reagowaniu na rozwój pandemii w Polsce, a stosunkowo niewiele czasu pozostaje na zastanowienie się i planowanie w perspektywie najbliższych 12 -18 miesięcy.

Amerykański Czerwony Krzyż zwrócił się do The Millennium Project, globalnego think tanku z założonego w 1996 roku i reprezentowanego w Polsce przez firmę 4CF, aby przeanalizować kluczowe niepewności co do rozwoju pandemii i sformułować alternatywne scenariusze, pomocne w planowaniu i reagowaniu.

Scenariusze te mogą być również pomocne ogółowi społeczeństwa i różnym interesariuszom do pełniejszego zrozumienia ogólnej sytuacji COVID.

Trzy scenariusze oparto na wkładzie eksperckim ponad 250 lekarzy, pracowników publicznej służby zdrowia, pracowników służb ratowniczych, ekonomistów i ekspertów w dziedzinie badań nad przyszłością w pięciu amerykańskich i międzynarodowych badaniach metodą delficką. W badaniach tych oceniono możliwe najlepsze, najgorsze i najbardziej prawdopodobne warianty rozwoju pandemii do stycznia 2022 roku. Badanie uwzględnia głównie perspektywy amerykańskie, które jednak mają istotne przełożenie na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce.

Najgorsze jest jeszcze przed nami: najpoważniejsze konsekwencje pandemii w obszarze zdrowia publicznego, gospodarki i psychologii społecznej.

Różnica pomiędzy najlepszymi i najgorszymi scenariuszami jest gigantyczna; wynik zostanie określony w ciągu najbliższych kilku miesięcy przez działania publiczne, w tym noszenie masek, dystans społeczny, mycie rąk i unikanie dużych zgromadzeń w pomieszczeniach.

Jak wynika z raportu, nierozsądnym jest wiązanie wszystkich nadziei ze szczepionką, która ma zakończyć pandemię COVID-19. Pomimo tego, strategia w skali kraju, odpowiedzialne zachowanie społeczeństwa, strategiczne przywództwo i koordynacja międzynarodowa mogą, jeśli zostaną odpowiednio ukierunkowane, radykalnie poprawić naszą sytuację.

„Te scenariusze przedstawiają modelowe warianty rozwoju pandemii COVID019, nie tylko z perspektywy ekonomicznej czy medycznej, ale całościowo, tak aby ludzie mogli zintegrować dostępne w spójny obraz sytuacji”, mówi Jerome Glenn, lider zespołu scenariuszy i Dyrektor Generalny The Millennium Project. „Mamy nadzieję, że będą one również bodźcem dla innych krajów do tworzenia scenariuszy w celu uzyskania bardziej spójnego zrozumienia niż obecne rozdrobnienie informacji, które mamy obecnie”.

Niektóre kluczowe wnioski z raportu:

  • pandemia zwiększa nierówności;
  • należy rozszerzyć systemy wsparcia psychologicznego;
  • przywództwo w odpowiedzi na pandemię na poziomie krajowym, łączące plany krajowe z działaniami społeczności lokalnych, musi przewidywać większe wsparcie dla osób bezdomnych, bezrobotnych i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego.

Scenariusze te pokazują również, w jaki sposób spójny front polityczny przywództwa USA z krajami G-7, WHO i międzynarodowymi instytucjami finansowymi może ograniczyć negatywne skutki pandemii, a także w jaki sposób powinno być zaprojektowane wsparcie finansowe dystrybucji szczepionek do krajów o niższych dochodach, aby zapobiec ciągłym powrotom wirusa z potencjalnymi mutacjami wpływającymi na skuteczność szczepionki.

Te trzy scenariusze wraz z wprowadzeniem, streszczeniem, wnioskami, szczegółową listą skutków, gotowością i listą zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, które mogłyby zmienić te scenariusze, można pobrać nieodpłatnie ze strony 4CF i ze strony The Millennium Project.

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością analizuje scenariusze i perspektywy rozwoju pandemii od marca 2020 r.