Odwiedź Transformacja2050.pl i zasubskrybuj newsletter by być na bieżąco

Nowy portal Transformacja2050.pl jest miejscem otwartej rozmowy o przyszłości energetyki w Polsce. Dyskusję o konkretnych rozwiązaniach i scenariuszach animuje Veolia Energia Polska i zaprasza do udziału w niej ekspertów ze wszystkich zainteresowanych środowisk.

Transformacja2050.pl to nowe przedsięwzięcie Veolii Energia Polska i firmy doradczej 4CF – portal internetowy poświęcony przyszłości energetyki, współtworzony przez polskich ekspertów. Na pokładzie projektu znaleźli się zarówno specjaliści z Veolii, jak i liczne grono zewnętrznych ekspertów. Portal ma być otwartą trybuną rozmowy o zmianach w energetyce, opartych na rzetelnym foresighcie i rozważeniu różnych scenariuszy.

Debata taka jest zdecydowanie pilnym zadaniem. Nowe rozwiązania techniczne, dostosowane do scenariuszy przyszłości mogą sprawić, że transformacja energetyczna w Polsce może się udać. Jest ona natomiast bardzo potrzebna. Potrzebę tę dyktuje tempo zmian klimatu, potrzeba zapobiegania im i dostosowania się do nich. Polska wydobywa obecnie 83% węgla kamiennego całej UE. Nasza energetyka opiera się na węglu i bez nowatorskich rozwiązań oraz koncertu działań wszystkich uczestników rynku, przestawienie się na gospodarkę niskoemisyjną będzie bardzo trudne.

Transformacja po polsku ale z międzynarodowymi partnerami

Ponieważ ciepłownictwo, i ogólniej energetyka, prawdopodobnie zmienią się bardzo na przestrzeni najbliższych 30 lat, warto rozważać scenariusze i prognozy przyszłości branży oraz konkretnych rozwiązań technicznych, które mogą się niebawem pojawić. Frédéric Faroche, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce tak przedstawia cel portalu: „Aby nakreślić szlak w kierunku pożądanych wizji roku 2050, potrzebujemy dziś współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa to w naszej ocenie właściwa droga wypracowania planów i strategii. Dlatego stworzyliśmy portal Transformacja 2050, który jest otwartą platformą do dyskusji o przyszłości pomiędzy wszystkimi interesariuszami.”

Portalowi towarzyszy kanał na YouTube, na którym publikowane są wszystkie nagrania wypowiedzi eksperckich pozyskane na potrzeby projektu. Jest ich już 30 i z każdym tygodniem pojawiają się nowe. Wypowiadający się w krótkich filmach eksperci reprezentują szeroki zbiór instytucji polskich i międzynarodowych i odpowiadają na jasne, istotne dla transformacji energetycznej Polski pytania.

Na jakich konkretnie rozwiązaniach oprze się transformacja energetyczna?

Jak dotąd ukazały się dwa wydania tematyczne: jedno poświęcone cyfryzacji w energetyce, a drugie przyszłości wykorzystania paliw gazowych. Już niebawem na portalu ukażą się kolejne analizy, dotyczące wpływu klęsk żywiołowych na energetykę oraz przyszłości inteligentnych sieci energetycznych. W sumie na 2020 r. zaplanowano publikację 9 wydań. Każde z nich opiera się na analizie rozwiązań przyszłości, przeprowadzonej wg metodyki Macierzy 4CF.

Zachęcamy do subskrypcji newslettera, do którego można zapisać się bezpośrednio na stronie: formularz znajduje się pod każdym artykułem. Dzięki subskrypcji „Transformacja 2050” możesz liczyć na regularne – co około miesiąc – dostawy nowej wiedzy nt. rozwiązań technicznych energetyki przyszłości prosto do Twojej skrzynki mailowej. Newsletter zawierającego informacje o najnowszych analizach i wypowiedziach eksperckich, które publikujemy. Dzięki niemu nie przegapisz nowej analizy rozwiązań przyszłości i zapowiedzi wydarzeń, których tematem jest transformacja energetyczna w Polsce.

Różne formy informacji skrojone pod różne potrzeby odbiorców

Na portalu ukazują się też krótkie teksty, uzupełniające obszerne analizy o omówienie pojedynczych danych. Jak się okazuje, czasem jedna liczba, odpowiednio skomentowana może powiedzieć wiele o stanie i przyszłości sektora. Tak jest np. w przypadku ceny paliwa wodorowego, która odzwierciedla postęp technologii jego czystego wytwarzania. Mierzy niejako, drogą pomiędzy tradycyjną energetyką węglowodorową a gospodarką wodorową przyszłości.

Twórcy portalu deklarują, że portal „Transformacja 2050” będzie, podobnie jak projekt „Energia 2050”, źródłem wartościowej, eksperckiej, nietuzinkowej wiedzy na tematy związane z przyszłością rynku energii. Połączy technologię, transformację energetyczną i pokrewne tematy. Zapraszają do kontaktu i współtworzenia tego portalu ekspertów i interesariuszy rynku energii.