Organizacja Narodów Zjednoczonych “zmierzy się” z przyszłością: The Millennium Project pokazuje, jak to zrobić, na podstawie globalnego badania z udziałem 189 futurystów i powiązanych ekspertów z 54 krajów.

our-common-agenda

Raport ONZ: „Our Common Agenda”

Sekretarz Generalny ONZ António Guterres wydał odważny raport “Our Common Agenda” (Nasza Wspólna Agenda), dotyczący reform ONZ, który zawiera pięć elementów foresightu; elementy te zostały ocenione przez The Millennium Project.

Pobierz raport the Millennium Project “Pięć elementów foresightu w raporcie „Nasza Wspólna Agenda” ONZ: Wyniki badania Delphi w czasie rzeczywistym”.

15 sierpnia 2022, Waszyngton The Millennium Project, globalny partycypacyjny think tank z 70 „węzłami” na całym świecie wydał właśnie raport: “Five UN Foresight Elements of Our Common Agenda: Results of a Real-Time Delphi Study” (Pięć elementów foresightu w raporcie „Nasza Wspólna Agenda” ONZ: Wyniki badania Delphi w czasie rzeczywistym).  Te pięć elementów to:

  • Futures Lab ONZ
  • Szczyt ONZ dotyczący przyszłości
  • Przedstawiciel ONZ dla przyszłych pokoleń
  • Okresowe raporty ONZ dotyczące strategicznego foresightu i globalnych zagrożeń
  • Przekształcenie Rady Powierniczej ONZ w skupiający różnorodnych interesariuszy organ zajmujący się foresightem.

raport-the-millenium-project

Raport The Millennium Project: „Five UN Foresight Elements of Our Common Agenda Results of a Real-Time Delphi Study”

W kwestionariuszu badań delfickich (Real-Time Delphi (RTD)) zapytano o to, jak istotny jest każdy z powyższych pięciu elementów dla poprawy efektywności globalnego foresightu; co i kto sprawiłby, że element ten odniósłby sukces, a także jakie cechy uczyniłyby go najbardziej efektywnym; oraz o dodatkowe strategie wdrażania danego elementu.

„…Ludzkość stoi przed ważnym i pilnym wyborem: załamanie lub przełom – mówi sekretarz generalny ONZ António Guterres.”  “Nasza Wspólna Agenda” szczegółowo opisuje, w jaki sposób ONZ może odegrać rolę w tworzeniu przełomów i zapobieganiu załamaniom.

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z 70 węzłami The Millennium Project na całym świecie, wraz z The World Futures Studies Federation (Światową Federacją Studiów nad Przyszłością) i Association of Professional Futurists (Stowarzyszeniem Profesjonalnych Futurystów).

Panel RTD złożony ze 189 futurystów i związanych z nimi międzynarodowych ekspertów z 54 krajów w przeważającej większości poparł i będzie popierał pięć elementów foresightu Naszej Wspólnej Agendy, jako zintegrowany i współzależny system: gdzie sukces każdego z nich wpływa na powodzenie wszystkich pozostałych.

„Jeśli pięć elementów foresightu w Our Common Agenda zostanie wdrożonych zgodnie z liniami naszego badania, może to być największy postęp dla badań futures i foresightu w historii” – mówi Jerome C. Glenn, prezes The Millennium Project.