Inżynieria Przyszłości  to planowana na 29-30 września konferencja naukowo-biznesowa organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club, skierowana do przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządów, jak i organizacji pozarządowych.  Konferencja ukierunkowana jest głównie na spotkania oraz wymianę wiedzy i doświadczeń młodego pokolenia naukowców i przedsiębiorców, przedstawienie wyników prac B+R prowadzonych przez podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-badawcze, centra i parki technologiczne, instytucje otoczenia biznesu.

Konferencja obejmuje swoją tematyką zagadnienia współpracy środowisk nauki i  przemysłu w opracowywaniu oraz wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych. Zachęcamy przedstawicieli zarówno biznesu, jak i nauki do rejestracji na konferencję i udziału w niej. Podczas konferencji odbędzie się również zebranie Foresight Europe Network pt. “Foresight as a key enabler of innovation in the economy”.

Więcej informacji o konferencji Inżynieria Przyszłości znaleźć można na stronie organizatora.

Celem konferencji Inżynieria Przyszłości jest:

  • integracja środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz nawiązanie trwałej współpracy między nauką a biznesem,
  • stworzenie perspektyw wygenerowania wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie wyników prac badawczych,
  • przedstawienie najnowszych trendów rozwojowych i osiągnięć naukowych i aplikacyjnych w obszarze innowacyjnych rozwiązań przemysłowych,
  • zaprezentowanie instrumentów wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości.