Świat, w którym wszechobecna technologia rozwiązała wszystkie bieżące problemy; świat zerowego wzrostu; lub świat bez wystarczającej współpracy międzynarodowej. Oto scenariusze nakreślone w nowym raporcie „Logistyka 2040” opublikowanym przez FM Logistic CE przy współpracy z ekspertami specjalizującymi się w foresighcie strategicznym z firmy 4CF.

Raport zachęca do dyskusji związanej z rozważaniami teoretycznymi na temat przyszłości logistyki i jej roli w gospodarce Europy na przestrzeni najbliższych dwóch dekad.

Fałszywi prorocy w dziedzinie zarządzania już ogłosili koniec długoterminowej strategii. Tymczasem, jak pokazuje nasz raport dla FM Logistic, studia nad przyszłością i foresight dostarczają firmom wskazówek dotyczących nowych przewag konkurencyjnych i pomagają uniknąć potencjalnych zagrożeń. – komentuje zamknięcie prac nad raportem Kacper Nosarzewski, partner w firmie 4CF.

Scenariusze powstały bazując na analizie insightów branżowych, istniejącej literatury naukowej, a także pogłębionych rozmowach z ekspertami FM Logistic. Następnie na drodze wewnętrznych ekspertyz specjalistów z 4CF zdefiniowano 3 możliwe stany świata:

  • Świat hi-tech​, w którym większość problemów roku 2020 została już rozwiązana dzięki nadzwyczajnemu postępowi technologicznemu. Jest to wizja świata zakładająca ścisłe połączenie produkcji z logistyką. Usługi jakimi dysponować będą operatorzy logistyczni, będą mocno wyspecjalizowane.
  • Świat “zerowego wzrostu”, w którym gospodarka i społeczeństwo są podporządkowane ​walce ze zmianami klimatu. Świat ten pokazuje rolę jaką wywrą działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i kapitału społecznego na gospodarkę w tym operatorów logistycznych. Dzięki zeroemisyjnym systemom transportu logistyka odegra decydującą rolę w rozwoju zielonych miast oraz umożliwi firmom osiągnięcie neutralności klimatycznej.
  • Świat, w którym poziom współpracy międzynarodowej jest niewystarczający​, aby z powodzeniem rozwijać się i rozwiązywać najważniejsze problemy globalne. Świat ten jest wizją koncentracji logistyki w rękach najsilniejszych graczy, których przewagą będzie uzyskanie odpowiednich certyfikatów i licencji środowiskowo – operacyjnych. Do 2040 roku firmy logistyczne będą działały w oparciu o koncesje, dzięki czemu tylko największe podmioty będą mogły zaoferować dostęp do wszystkich kanałów dystrybucji oraz e-commerce.

Rynek logistyczny we wszystkich trzech scenariuszach bardzo różni się od tego, co znamy dzisiaj, a dzieli go od naszych czasów zaledwie 20 lat. Scenariusze to panoramiczne spojrzenie na świat przyszłości, ich celem nie jest dawanie wszystkich odpowiedzi. Zamiast tego powinny intrygować i zachęcać do zadawania nowych pytań, które wcześniej nie przyszłyby nam do głowy.

Logistyka wpływa dzisiaj na prawie wszystkie sektory rynku, a jej rozwój jest niemal jednoznaczny ze zmianą w wielu innych obszarach, dla których jest ona istotną częścią działalności operacyjnej i modelu biznesowego. Naszą intencją jest aby opracowanie “Logistyka 2040” stanowiło wyzwanie dla wcześniejszych założeń, skłaniało do zastanowienia się, jak może rozwijać się handel i logistyka oraz inspirować do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na przyszłość – powiedział ​Daniel Franke, Managing Director FM Logistic CE.

Scenariusze zawarte w raporcie “Logistyka 2040” nie powinny być traktowane jako prognozy na przyszłość. Są one wariantami przyszłości, które stanowią największe wyzwanie dla operatorów logistycznych i ich klientów. Wersje świata pokazują przyszłość logistyki, która może wymagać ogromnych inwestycji, odważnych zmian w modelach biznesowych, nawiązania lub wzmocnienia partnerstwa strategicznego, zdobycia nowych kompetencji i ciągłego rozwoju.

Raport “Logistyka 2040” dostępny jest online pod adresem: link