Jeszcze w październiku odbędzie się współfinansowany przez EIT Climate KIC czterodniowy warsztat dla aktywistów i uczonych, którzy chcą wpływać na postrzeganie zmian klimatu w sektorze rolno-spożywczym. Czterodniowe wydarzenie online będzie dostępne dla wybranych kandydatów i zakończy się przyznaniem grantów na nowe projekty w trybie konkursowym.

Innowacje związane z klimatem dla sektora rolno-spożywczego

W odpowiedzi na zaproszenie EIT Climate KIC do pilotażu działań adresowanych do innowatorów i aktywistów zajmujących się zmianami klimatu, ASHOKA Rumunia i 4CF Strategic Foresight połączyły siły, by wesprzeć społeczność klimatyczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Współtworzony przez nie projekt Community Lab, którego częścią jest IdeaLab, ma na celu zmobilizowanie aktywistów i innowatorów do tworzenia nowych sojuszy. Celem działań powinno być upowszechnianie nowych podejść do zmian klimatu w naszym regionie przez uruchomienie interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów współpracy.

Nowatorska formuła grantowa

Do udziału zaproszeni są aktywiści, uczeni i inni partnerzy społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy Środkowej i Wschodniej, którzy chcieliby współtworzyć projekty podważające status quo w sektorze rolno-spożywczym. Zapraszamy zarówno osoby z doświadczeniem w tym sektorze, jak i te, które mogą przenieść swoje doświadczenia dot. zmian klimatu w innych obszarach. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty adresujące to wyzwanie i zgłoszone przez konsorcja uczestników pochodzące z co najmniej dwóch krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Innowacyjna formuła projektu grantowego – IdeaLab – ma na celu zapewnienie finansowania dla nowych projektów, które oceni międzynarodowy panel mentorów. Budżet przeznaczony na granty wynosi 20 000 EURO. Termin składania wniosków o udział w IdeaLabie upływa 20 października. Szczegóły dotyczące procesu składania wniosków są przedstawione na stronie formularza aplikacyjnego.