Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością rozpoczęło w ramach grantu finansowanego przez międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prace nad projektem „State of the Future Index”.

SOFI to index opracowany przez The Millennium Project, międzynarodowy foresightowy think-tank, w którym wiele zmiennych (takich jak długość życia, wzrost PKB czy wydatki na R&D), jest łączonych aby wskazać ogólną perspektywę na przyszłość.

Celem projektu jest stworzenie takiego indexu dla krajów grupy wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz dla całej grupy V4.

visegrad

Więcej informacji na stronie sofi.ptsp.pl