Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością rozpoczęło realizację projektu współpracy  dwustronnej w ramach programy „Obywatele dla Demokracji.Program dla organizacji pozarządowych”, finansowanego z funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego.

Celem projektu przy zaangażowaniu norweskich partnerów jest nawiązanie współpracy w dziedzinie planowania przestrzeni i foresightu strategicznego. Projekt ma charakter społeczny i niekomercyjny, który dotyczyć będzie zagadnienia planowania dróg, kolei, szlaków komunikacji miejskiej i szlaków wodnych z udziałem lokalnej ludności – Partycypacyjne Planowanie Przestrzeni.

W ramach toczącego się projektu przygotowujemy również wraz z partnerami norweskimi i polskimi nowy wniosek – „Novel foresight toolbox for public participatory planning in transport infrastructure” 

eog

Więcej o projekcie można przeczytać pod tym adresem.