4CF, firma zajmująca się foresightem strategicznym, opublikowała kolejny raport, który jest wynikiem złożonej analizy pomagającej długoterminowo szacować szanse i zagrożenia dla branży gamingowej na świecie.

Autorzy wzięli pod uwagę szereg czynników strategicznych, które będą kształtowały rynek gier wideo oraz branże im towarzyszące. Analiza wyników sprzedażowych wielu podmiotów, nawyków konsumenckich, trendów technologicznych i danych demograficznych pozwoliła stworzyć modele opisujące rozwój rynku gier wideo w najbliższej dekadzie.

Scenariusze przyszłości gamingu

Jeden ze scenariuszy zakłada rozwój umiarkowany, podążający ścieżką ekstrapolacji trendów. Trzy pozostałe: „Elizjum”, „Downgrade” i „Wielki Brat” opisują wersje przyszłości, w których zmiany będą dynamiczne i pójdą w różnych kierunkach. W każdym przypadku, przewidywania związane są z ewolucją nowych technologii i zjawisk związanych z telekomunikacją i rozrywką. Znajdziemy wśród nich różne warianty zastosowania rzeczywistości rozszerzonej (AR), rzeczywistości wirtualnej (VR), chatbotów, streamingu gier, technologii ultrahaptic a także Brain-Computer Intrerface, która oznacza dla użytkowników sterowanie grami za pomocą myśli.

Raport prezentowany jest w formie czytelnej, matematycznej tablicy zwanej Macierzą 4CF. Na osi Y prezentowany jest parametr Średniej Względnej Korzyści (ARA – Avarage Relative Advantage), X – prezentuje Najkrótszy Czas do Upowszechnienia (ETM – Earliest Time to Mainstream) badanych trendów na rynku gier komputerowych.

Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony 4CF.