Autor: Dariusz Kozdra

200 liderów apeluje do ONZ

200 liderów wzywa ONZ do koordynacji globalnych badań, aby zapobiec wyginięciu człowieka. Słabnące pole magnetyczne Ziemi, zatruwający oceany gazowy siarkowodór, wymykająca się spod kontroli nanotechnologia i sztuczna inteligencja to jedne z możliwych przyszłych zagrożeń dla ludzkości ostrzegają: The Millennium Project, World Futures Studies Federation i Association of Professional Futurists. Wśród sygnatariuszy jest m.in. pionier Internetu Vint Cerf, laureat Nagrody Nobla Oscar Arias i Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością.

Czytaj więcej

Czy Polska ma potencjał wodorowy?

Jakie szanse ma Polska na rozwój gospodarki wodorowej, która ma przyczynić się do obniżenia cen energii i emisji zanieczyszczeń, a także do pobudzenia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy? To optymistyczna czy realna wizja? Na jakim etapie rozwoju gospodarki wodorowej jest świat?  

Czytaj więcej

Foresight Strategiczny dla Firm i Instytucji

Facebook