Cyberbezpieczeństwo w przyszłości? Sprawa nie jest przesądzona – kształtuje ją wspólnie wiele podmiotów. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć? Macierz 4CF to sprawdzone w szerokim wachlarzu dziedzin narzędzie wsparcia długoterminowej analizy strategicznej.

Zazwyczaj stosuje się ją do analizy konkretnej organizacji, w odniesieniu do jej celów strategicznych, segmentów rynku i potrzeb. Pomaga wypracować plan rozwoju oparty na niedostępnych konkurencji wglądach w przyszłość. Dostępna do ściągnięcia raportu jest jawna i uniwersalna. Mimo tego zawiera wiele informacji o rozwiązaniach, których nie powinno się ignorować. Warto potraktować ją jako zaproszenie do pogłębionej analizy z perspektywy własnej firmy lub instytucji.

Prognozy, scenariusze i nowe techniki cyberbezpieczeństwa

Poziom cyberbezpieczeństwa w kolejnej dekadzie, a także środki służące do jego zapewnienia podlegać będą wpływowi szeregu czynników zmian. Najważniejsze z nich przeanalizowano i zgrupowanio w klastry określające cztery scenariusze przyszłości. Jeden z nich to scenariusz kontynuacji, odpowiadający prostej ekstrapolacji trendów. Trzy pozostałe opisują wersje przyszłości, w których jeden bądź więcej z aktualnych trendów ulegnie zmianie. Zmodyfikuje w ten sposób istotnie warunki gry. Scenariusze przedstawiamy z perspektywy zarówno instytucjonalnej, jak i konsumenckiej. Jak nie dać się ponieść chwilowo modnym tematom i dostrzec źródła przełomowych zmian pomiędzy złudnymi trendami? Raport uchyla rąbka tej tajemnicy.

Raport można pobrać z portalu wiedzy 4CF

Serdecznie dziękujemy ekspertom, którzy zechcieli zaangażować się w opracowanie tego raportu: płk. Grzegorzowi Małeckiemu z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Tomkowi Jędrkiewiczowi z PTBRiO, Aleksandrze Świączkowskiej, Karolowi Chwastowskiemu oraz Marcinowi Strzeleckiemu. Raport ukazał się w partnerstwie z NASK w ramach obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM).

Cyberbezpieczeństwo na oku w październiku

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month) to ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM. Organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. W Polsce kampanię już po raz szósty koordynuje PIB NASK.

Przez cały miesiąc NASK i partnerzy będą podnosić świadomość na temat cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Naszym celem jest nie tylko przestrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, ale również promowanie odpowiedzialnego korzystania z sieci. Każdy tydzień ECSM to inny temat, który ma zwrócić uwagę na najważniejsze wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. W tym roku są to:

Tydzień I | CYBERHIGIENA, a więc najprostsze działania, które powodują wzrost cyberbezpieczeństwa każdego z nas (np. systematyczna zmiana hasła i aktualizacja oprogramowania)

Tydzień II | EDUKACJA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA, czyli jak uczyć świadomego korzystania z internetu? Jak kształcić specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii?

Tydzień III | CYBER SCAMS, czyli jak nie paść ofiarą oszustów w sieci (organizowane przez Europol EC3)

Tydzień IV | NOWOCZESNE TECHNOLOGIE takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy Internet Rzeczy (IoT) oraz związane z nimi wyzwania, a także problematyka tzw. fake news.