pikselW imieniu Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, z którym współpracuje nasze stowarzyszenie, zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Konsultacje społeczne w zakresie tematyki Programu Horyzont 2020” (CIMULACT)

Idea projektu:

Wykorzystanie wiedzy zwykłych obywateli, poznanie ich oczekiwań dotyczących przyszłości w celu opracowania wizji i scenariuszy przyszłego rozwoju oraz opracowania rekomendacji dotyczących obszarów, w których powinny być prowadzone badania.

Spotkanie konsultacyjne z obywatelami:

Konsultacje prowadzone są równolegle w 30 krajach europejskich i stanowią wyjątkową okazję do zaangażowania się w proces, dzięki któremu tematyka prac badawczych finansowanych przez Unię Europejską będzie odzwierciedlała potrzeby społeczeństwa czyli też Państwa potrzeby.
Konsultacje mają na celu skomentowanie i wzbogacenie opracowanych dotychczas w projekcie scenariuszy badań. Skonsultowane z Państwem scenariusze badań będą stanowić podstawę do opracowania rekomendacji dla Komisji Europejskiej w zakresie tematyki badawczej, która powinna być finansowana na poziomie europejskim.

Konsultacje online

Proszę kliknąć na link i odpowiedzieć na pytania. Zajmie to ok. 15-20 minut. Do udziału w konsultacjach są zaproszeni wszyscy niezależnie od wieku, płci, wykształcenia. Link będzie dostępny do 3 października 2016 r. a odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Spotkanie konsultacyjne 7 października br. w Radomiu

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym 7 października br. (godz. 9.30-15.30) w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Razem z około 40 innymi osobami spotkamy się i przeanalizujemy scenariusze badawcze opracowane dotychczas w projekcie.
By wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza w zakresie tematyki projektu. Ze względu na wymogi projektu poszukujemy przede wszystkim osób młodych do 30 roku życia. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dotyczy osób, które nie uczestniczyły w konsultacjach w 2015 r.).

Organizatorzy zapewniają:

  • zwrot kosztów podróży,
  • lunch, przerwy kawowe,
  • wynagrodzenie w wysokości 60 zł netto
  • certyfikat uczestnictwa (dla zainteresowanych)

Kontakt mailowy:Beata.Poteralska@itee.radom.pl,

telefoniczny (48 364 92 40, 661 234 418)